Więcej o: Ogłoszenie – dowóz ciepłych posiłków

Ogłoszenie – dowóz ciepłych posiłków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy ogłasza składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków ze stołówki szkolnej w Radgoszczy do Szkoły Podstawowej  w  Zarzeczu Dużym w okresie od 4 września 2017 r do 22 czerwca 2018r roku.

Warunki oferty:

  • Wyjazd z Radgoszczy w dni nauki szkolnej o godz. 10.10.
  • Łączna dzienna trasa przejazdu – 9 km.
  • Samochód musi być przystosowany do przewozu żywności (decyzja SANEPIDU)

Prosimy o podanie ceny brutto w złotych za jeden dzień dowozu. Oferty prosimy składać do dnia 31 sierpnia 2017r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy, pokój nr 1  do godz. 12.00

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Albina Kmieć

Więcej o: Terminy przyjmowania wniosków

Terminy przyjmowania wniosków

Wójt Gminy Radgoszcz informuje o terminach przyjmowania wniosków na świadczenia 500+, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia rodzinne na terenie gminy Radgoszcz.

Wnioski będą przyjmowane w godz. 8.00 – 14.30 według następującego harmonogramu:

 Sołectwo Radgoszcz III – Szkoła: 1 sierpnia 2017 r.

Sołectwo Luszowice – Remiza OSP: 3, 4, 7 sierpnia 2017 r.

Sołectwo Radgoszcz I  – Remiza OSP:  8, 9, 10 sierpnia 2017 r.

Sołectwo Smyków – Dom Ludowy: 11 sierpnia 2017 r.

Sołectwo Żdżary – Budynek Integracji Wiejskiej: 14 sierpnia 2017 r.

Sołectwo Małec  –  Remiza OSP: 16 sierpnia 2017 r.

Sołectwo Radgoszcz II – Szkoła  w Zarzeczu Dużym: 17, 18, 21 sierpnia 2017 r.

Od dnia 22 do dnia 31 sierpnia 2017r. wnioski przyjmowane będą  w Urzędzie Gminy (pokój nr 12 – sala narad).

Więcej o: Praca socjalna nowym kierunkiem studiów na PWSZ w Tarnowie

Praca socjalna nowym kierunkiem studiów na PWSZ w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie utworzyła nowy kierunek – praca socjalna. Nabór będzie prowadzony już w najbliższym roku akademickim, 2017/2018. Absolwenci tego kierunku mogą pracować m.in. w instytucjach publicznych i samorządowych, takich jak: ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, czy centra pomocy rodzinie. Zmiany społeczne zachodzące obecnie w świecie powodują, że pracownicy socjalni coraz częściej znajdują pracę także w sektorze prywatnym.

Więcej „Praca socjalna nowym kierunkiem studiów na PWSZ w Tarnowie”

Więcej o: Opłatek w Luszowicach

Opłatek w Luszowicach

Około 200 mieszkańców gminy Radgoszcz wzięło udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym dla osób starszych i samotnych. Wydarzenie organizowane przez Urząd Gminy Radgoszcz oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tym razem miało miejsce w Zespole Szkół Publicznych w Luszowicach. Przed seniorami wystąpili uczniowie placówki, prezentując jasełka. Popisy młodych ludzi spotkały się z gromkimi brawami ze strony gości.

Więcej „Opłatek w Luszowicach”

Czworaczki z Małca

Piąte urodziny czworaczków

Czworaczki z Małca, czyli synowie Państwa Fijałów ukończyli 5. rok życia. Z tej okazji rodzinę odwiedzili: wójt gminy Radgoszcz Marek Lupa, sekretarz gminy Wiesław Żurawski, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Albina Kmieć oraz pracownik socjalny Małgorzata Witaszek. Piotruś, Sebastianek, Rafałek i Bartuś otrzymali upominki od gminnego samorządu, a także moc życzeń urodzinowych.

Więcej „Piąte urodziny czworaczków”

Więcej o: Ogłoszenie: składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków

Ogłoszenie: składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy ogłasza składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków ze stołówki szkolnej w Radgoszczy do Szkoły Podstawowej  w Małcu, Zarzeczu Dużym i Łęgu w okresie od 2 września 2016 r do 30 czerwca 2017 r. Warunki oferty:

  • Wyjazd z Radgoszczy w dni nauki szkolnej o godz. 10.20.
  • Łączna dzienna trasa przejazdu – 21 km.
  • Samochód musi być przystosowany do przewozu żywności (decyzja SANEPIDU)

Prosimy o podanie ceny brutto w złotych za jeden dzień dowozu. Oferty prosimy składać do dnia 30 sierpnia 2016r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy  do godz. 9.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy Albina Kmieć

Radgoszcz, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Więcej o: Wnioski o objęcie bezpłatnym dożywianiem dzieci w szkołach – nabór

Wnioski o objęcie bezpłatnym dożywianiem dzieci w szkołach – nabór

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że przyjmowane są wnioski o objęcie bezpłatnym dożywianiem dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku na okres wrzesień – grudzień 2016 r.

O bezpłatne dożywianie  mogą ubiegać się rodziny, których dochód nie przekracza 771 zł na osobę oraz występuje jeden z następujących powodów:

Więcej „Wnioski o objęcie bezpłatnym dożywianiem dzieci w szkołach – nabór”

Więcej o: Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy tj. 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016r. w Urzędzie Gminy Radgoszcz w pokoju nr 2:

–  poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00,

–  wtorek – piątek w godzinach od 7:00 do 15:00.

Więcej „Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego”