Aktywność to przyszłość – aktywizacja społeczna

W dniu 23.04.2019 podpisano umowę z Wykonawcą na realizację aktywizacji społecznej w ramach projektu „Aktywność to przyszłość”

W ramach aktywizacji społecznej dla uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość”  usługa będzie wykonywana w następujących formach:

 • część I – aktywizacja społeczna w ramach spotkań indywidualnych,
 • część II – aktywizacja społeczna w ramach spotkań grupowych,

W ramach części I usługa realizowana będzie poprzez:

 • Wykonanie wsparcia psychologicznego – spotkania indywidualne 210 godzin zegarowych.
 • Wykonanie poradnictwa rodzinnego– spotkania indywidualne 50 godzin zegarowych.
 • Zapewnienie opieki grupowej nad dziećmi podczas uczestnictwa Uczestników Projektu w spotkaniach – 150 godzin zegarowych.

W ramach części II usługa będzie realizowana poprzez:

 • Wykonanie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych – 30 godzin zegarowych
 • Wykonanie treningu zarządzania budżetem domowym – 10 godzin zegarowych
 • Wykonanie warsztatów rozwoju kompetencji rodzicielskich – 30 godzin zegarowych
 • Przeprowadzenie grupy wsparcia – 30 godzin zegarowych
 • Zapewnienie opieki grupowej nad dziećmi podczas uczestnictwa Uczestników Projektu w spotkaniach -100 godzin zegarowych.
 • Wyposażenie kącika zabaw – 1 kmpl.

Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.01.2020

Zespół projektu

Projekt „Aktywność to przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.


W dniu 28.02.2020 podpisano umowę z Wykonawcą na realizację aktywizacji społecznej w ramach projektu „Aktywność to przyszłość”

W ramach aktywizacji społecznej dla uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość”  usługa będzie wykonywana w następujących formach:

 • część I – aktywizacja społeczna w ramach spotkań indywidualnych,
 • część II – aktywizacja społeczna w ramach spotkań grupowych,

W ramach części I usługa realizowana będzie poprzez:

 • Wykonanie wsparcia psychologicznego – spotkania indywidualne 200 godzin zegarowych.
 • Zapewnienie opieki grupowej nad dziećmi podczas uczestnictwa Uczestników Projektu w spotkaniach – 170 godzin zegarowych.

W ramach części II usługa będzie realizowana poprzez:

 • Wykonanie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych –60 godzin zegarowych
 • Wykonanie treningu zarządzania budżetem domowym – 10 godzin zegarowych
 • Wykonanie warsztatów rozwoju kompetencji rodzicielskich – 60 godzin zegarowych
 • Przeprowadzenie warsztatów wykluczenia cyfrowego -160 godzin zegarowych
 • Zapewnienie opieki grupowej nad dziećmi podczas uczestnictwa Uczestników Projektu w spotkaniach -130 godzin zegarowych.

Termin wykonania zamówienia:

– termin wykonania przedmiotu zamówienia w ramach części I – od dnia podpisania umowy do 20.12.2020.

– termin wykonania przedmiotu zamówienia w ramach części II – I,II, III – od dnia podpisania umowy do 30.06.2020, część II-IV,V – od dnia podpisania umowy do 20.12.2020r.

Zespół projektu

Projekt „Aktywność to przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.


W dniu 20.01.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację aktywizacji społecznej w ramach projektu „Aktywność to przyszłość”

W ramach aktywizacji społecznej dla uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość”  usługa będzie wykonywana w następujących formach:

 • część I – aktywizacja społeczna w ramach spotkań indywidualnych,
 • część II – aktywizacja społeczna w ramach spotkań grupowych,

W ramach części I usługa realizowana będzie poprzez:

 • Wykonanie wsparcia psychologicznego – spotkania indywidualne 100 godzin zegarowych.

W ramach części II usługa będzie realizowana poprzez:

 • Wykonanie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych –60 godzin zegarowych
 • Wykonanie treningu zarządzania budżetem domowym – 10 godzin zegarowych
 • Wykonanie warsztatów rozwoju kompetencji rodzicielskich – 60 godzin zegarowych
 • Zapewnienie opieki grupowej nad dziećmi podczas uczestnictwa Uczestników Projektu w spotkaniach -130 godzin zegarowych.

Termin wykonania zamówienia:

– termin wykonania przedmiotu zamówienia w ramach części I – od dnia podpisania umowy do 30.11.2021.

– termin wykonania przedmiotu zamówienia w ramach części II – od dnia podpisania umowy do 30.06.2021.

Zespół projektu

Projekt „Aktywność to przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.