Dotacja celowa na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej w 2021 roku

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Radgoszcz  środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 47 624 zł  w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.