Kontakt

Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pl. Św. Kazimierza 7-8
33-207 Radgoszcz

E-mail: opieka@radgoszcz.pl

Telefony:

ośrodek pomocy: 14 641 46 60;

świadczenia rodzinne: 14 641 41 39 wew. 117;

główna księgowa tel.: 14 641 41 39 wewn. 136.