Nabór do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży

EFS_kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy ogłasza nabór Uczestników do nowo powstającej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży, która będzie funkcjonować w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Radgoszczy przy ul. Narożniki. Rekrutację przewidziano w dniach 02 maja 2018 roku – 15 maja 2018 roku. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych  – GOPS w Radgoszczy – nr tel. 14 641 46 60.

Placówka będzie funkcjonować w naszej gminie dzięki dofinansowaniu, jakie pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne w regionie”. Obiekt, w którym zostanie uruchomiona placówka będzie wyposażony w biurka, komputery, pomoce naukowe, a także w pomieszczenie przystosowane do organizacji czasu wolnego, gier i zabaw.

Uczestnikami projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Radgoszcz” będą dzieci i młodzież do 18. roku życia oraz ich rodziny. W ramach projektu wsparciem w pierwszej kolejności zostaną objęte dzieci z rodzin przeżywających  trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Dzięki udziałowi w zajęciach oferowanych przez GOPS w Radgoszczy dzieci i młodzież z terenu gminy:

• otrzymają wsparcie w codziennym odrabianiu lekcji i nauce

• nabędą cenne umiejętności poprzez organizowane zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe
i rekreacyjne

• poszerzą horyzonty swoich zainteresowań poprzez organizowane zajęcia wyjazdowe

• uczestniczyć będą w realizowanych działaniach animacyjnych

• rozwijać będą m. in. kompetencje społeczne, kulturalne, przedsiębiorcze

• będą mieli możliwość skorzystania z fachowej pomocy specjalistów m. in.: psychologa, logopedy, pedagoga.

Pliki do pobrania:

Regulamin

Karta

Zgoda

Plakat

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Radgoszczy.

Szczegóły