Karta Dużej Rodziny

kdr

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.
Od 1 stycznia 2018r.  Karta Dużej Rodziny  dostępna jest w dwóch  formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

 

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom którzy mają lub mieli w przeszłości troje dzieci na utrzymaniu oraz dzieciom :

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek wraz z załącznikami w gminie odpowiadającej miejscu Twojego zamieszkania:

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/DSR_Wniosek_o_przyznanie_Karty_Du%C5%BCej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf/7a8cf82e-1850-a8c2-df79-376b7e9f5ef9 –  wniosek o Karty Dużej Rodziny

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/O%C5%9Bwiadczenie_o_planowanym_terminie_uko%C5%84czenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wy%C5%BCszej_-_ZKDR-01.pdf/3911d8e3-ab19-066d-feaa-226ccad3b782 – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/DSR_O%C5%9Bwiadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zast%C4%99pczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02.pdf/7b53d9b0-3afa-ec01-60b0-0b1fd3a8d376 – oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu rodzinnym

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/DSR_O%C5%9Bwiadczenie_dotycz%C4%85ce_w%C5%82adzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03.pdf/577d4469-0ac3-6fe7-4ad5-e5a210172c36 – oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/DSR_Informacja_o_osobach_mog%C4%85cych_wy%C5%9Bwietla%C4%87_Kart%C4%99_w_formie_elektronicznej_-_ZKDR-04.pdf/5b81b7f2-9bd8-2998-8a7d-dcec63ef9d30 –  informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną  na swoich urządzeniach mobilnych
kdrelektroniczna

Jak uzyskać mKDR?

  1. Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny możesz po złożeniu wniosku on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/lub można złożyć go w urzędzie gminy
  2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazałeś dostaniesz numer swojej karty. Na Twój telefon przyjdzie SMS w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.
  3. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon
  4. Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na twoim smartfonie.

Instrukcja aplikacji mKDR: https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/instrukcja.pdf

 

Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny tutaj : https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny