Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty niezbędne do uzyskania KDR:

  • akty urodzenia dzieci – ksero
  • dowody osobiste  rodziców + dzieci pełnoletnie – ksero
  • zaświadczenie ze szkoły o planowanym terminie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka  – ksero

Plik do pobrania – oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

Plik do pobrania – wniosek o Kartę Dużej Rodziny.

Komplet informacji na stronie internetowej rodzina.gov.pl.