Aneks nr 1

Dnia 25 czerwca 2021r. Gmina Radgoszcz podpisała Aneks Nr 1 z Wojewodą Małopolskim o dotację środków finansowych w 2021r.  w formie dotacji celowej w wysokości 159 093 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Całkowity koszt zadania to kwota 198 866,25 zł (80% środków to dotacja z budżetu  państwa,  20% środki własne gminy)