Dotacja celowa na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej w 2020 roku

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Radgoszcz  środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 63 057,00. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.