O nas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany uchwałą Nr XII/54/90 Gminnej Rady Narodowej w Radgoszczy z dnia 26 kwietnia 1990r.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań własnych, własnych obowiązkowych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Uchwała i statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy – Plik do pobrania.