Aneks nr 1

Program wieloletni „Senior+” edycja 2021 – zadania własne, wydatki bieżące Moduł II – dofinansowanie do 50 tys. zł

Aneks nr 1/2021 z dnia 28.12.2021 r. do umowy nr WP-III.9421.15.49.2021 z 15 lipca 2021 r.

Zadanie publiczne finansowane ze środków  budżetu państwa

Wartość dofinansowania: 42 720,00 zł

Całkowity koszt zadania: 85 440,00  zł