Przemoc

Gdzie szukać pomocy?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy
Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207  Radgoszcz

tel.: 14 641 46 60

Poniedziałek  8.00 -16.00

Wtorek – Czwartek  7.30 -15.30

Piątek  7.00-15.00
e-mail: opieka@radgoszcz.pl

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Radgoszczy: przejdź na stronę

 

Punkt Bezpośredniej Pomocy, Wsparcia, Konsultacji Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy

Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207  Radgoszcz

tel.: 14 641 46 60

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz

tel.: 14 641 41 41, wew.130

 

Komenda Powiatowa Policji

ul. Berka Joselewicza 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. tel.: 14 644 23 33 – Centrala, fax: 14 644 22 42

e-mail: komendant@dabrowa-tarnowska.policja.gov

 

Prokuratura Rejonowa Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Wyszyńskiego 2,  33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel.: 14 642-27-48

 

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Jakuba Bojki 2
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel.: 014 64 44 100 – centrala
fax.: 014 64 44 222
e-mail:administracja@dabrowatar.sr.gov.pl

 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
do wykonania orzeczeń w sprawach karnych /
w sprawach rodzinnych i nieletnich

przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Jakuba Bojki 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel.: 014 64 44 310,  wew. 309

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel.: 14 642 44 15

 

Ośrodek  Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
działający przy PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

Piłsudskiego 54, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel.: 14 655 93 18 – dostępny w trakcie dyżurów, 12 421 22 88 – całodobowo

 

 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
ul. Szarych Szeregów 1, 33-100 Tarnów

tel.: 14 655 36 36 – całodobowo;

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Piłsudskiego 33, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska
(Budynek Urzędu Pracy – 2 piętro)
tel.: 14 642  27 11

 

Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178 a,

tel.: 14 631 52 84 – sekretariat

14 631 52 97  – dyżurka pielęgniarek

14 631 52 91, 14 631 52 87- rejestracja
e-mail: http://www.lukasz.med.pl

 

WAŻNE TELEFONY:

997 – Policja

801 120 002 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

strona internetowa  „Niebieskiej Linii”:  www.niebieskalinia.info

e-mail „Niebieskiej Linii”: niebieska linia@niebieskalinia.info