Struktura

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:  

mgr Anna Kaleta  nr tel.14 662 22 32

Główny księgowy:

mgr Beata Kijak nr tel. 14 662 22 28

Starszy Pracownik Socjalny, Kierownik Klubu Senior + :

mgr Aleksandra Mastalerz nr tel. 14 662 22 33

Starszy Pracownik Socjalny:

mgr Małgorzata Witaszek nr tel. 14 662 22 33

Pracownik socjalny:

mgr Ewelina Wójcik nr tel. 14 662 22 26

Starszy Specjalista ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, Księgowa:
mgr Beata Wójcik nr tel. 14 662 22 34

Asystent rodziny:

mgr Barbara Galus nr tel. 14 662 22 26

Referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych:

Katarzyna Jeż nr tel. 14 662 22 27

Pomoc administracyjna:

Natalia Noga nr tel. 14 662 22 27

Starszy referent ds. Świadczeń Wychowawczych:

mgr Joanna Augustynowicz

Opiekun w Klubie Senior +:

mgr Karolina Szatko (w zastępstwie: Marta Wójcik)

Opiekunka środowiskowa:

Agnieszka Toczek