Struktura

Struktura:

Kierownik: Albina Kmieć

Główny księgowy: Beata Kijak

Starszy Pracownik Socjalny: Maria Burzec

Starszy Pracownik Socjalny: mgr Aleksandra Mastalerz

Starszy Pracownik Socjalny: mgr Małgorzata Witaszek

Starszy Specjalista ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego: mgr Beata Wójcik

Starszy Specjalista ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego: mgr Anna Kaleta

Referent ds. Świadczeń Wychowawczych: mgr Joanna Jucha

Asystent rodziny: mgr Barbara Galus