Ankieta – zapotrzebowanie na mieszkanie chronione

Zapraszamy wszystkich dorosłych mieszkańców gminy Radgoszcz do wypełnienia anonimowej ankiety związanej z zapotrzebowaniem na mieszkanie chronione  w Gminie Radgoszcz. Ankieta jest dostępna na stronie:

https://www.webankieta.pl/ankieta/734489/radgoszcz-2022-ankieta-zapotrzebowania-na-mieszkania-chronione-mieszkancy.html

Powyższa ankieta posłuży do sporządzenia diagnozy dotyczącej zapotrzebowania na mieszkanie chronione.