Biała wstążka

Kampania „Biała Wstążka” jest prowadzona w ponad 50 krajach na całym świecie. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. W okresie trwania kampanii organizatorzy zachęcają szczególnie mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy.

Już po raz dziewiąty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w dniach od 23 – 27 listopada 2020 r. organizuje w mieście Tarnów Kampanię Społeczną pn.  „Biała Wstążka”.

Tegoroczna Kampania będzie się odbywać pod hasłem „Przemoc w rodzinie – Kto Ci może pomóc?” i ma na celu zaznajomienie mieszkańców Tarnowa i okolic z  systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przedstawienie dostępnej oferty pomocowej dedykowanej osobom uwikłanym w przemoc.

Idea wywodzi się z Kanady, gdzie to 6 grudnia 1989 roku na Politechnice w Montrealu doszło do zamachu, w których zostało zamordowanych 14 kobiet. Wśród nich była wrocławianka Pani Barbara Klucznik-Widajewicz. Zamachowiec popełniając zbrodnię kierował się przekonaniem, że kobiety, poprzez to, że się kształcą, są aktywne w życiu społecznym zagrażają porządkowi świata. Uważał, że ruchy feministyczne zrujnowały jego życie, obwiniał kobiety za to, że nie ukończył studiów technicznych ponieważ kobiety zajęły jego miejsce na uczelni. W 1991 r. Kanadyjczycy włączyli się aktywnie w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet inicjując tym samym trwającą już blisko 30 lat kampanię Białej Wstążki. W ciągu sześciu tygodni ponad 100 000 mężczyzn zadeklarowało wówczas, poprzez założenie białej wstążki fakt, iż nigdy nie będą sprawcami i będą przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy wobec kobiet.