Dotyczy oferty na wsparcie w ramach aktywizacji społecznej projektu „Aktywność to przyszłość”

W związku z zapytaniami dotyczącymi wykonania indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach aktywizacji społecznej uczestników projektu „Aktywność to przyszłość” informujemy, że obowiązuje ilość godzin zawarta w Warunkach Zamówienia tj. 100 godzin.