Dowóz ciepłych posiłków do Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Dużym

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy ogłasza składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków ze stołówki szkolnej w Radgoszczy do Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Dużym w okresie od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.