Gminny Zespół Interdyscyplinarny

PODSTAWA PRAWNA GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W RADGOSZCZY

 

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: pobierz
  1. Uchwała Nr L/214/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radgoszczy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania: przejdź na stronę.
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”: pobierz
  1. Uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 20 lipca 2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Radgoszcz na lata 2015-2010: przejdź na stronę.

Gminny  Program Przeciwdziałania Przemocy  w  Rodzinie oraz  Ochrony  Ofiar Przemocy  w  Rodzinie w Gminie  Radgoszcz  na  lata  2015- 2020: pobierz