500 plus – harmonogram składania wniosków

Program Rodzina 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje o terminach przyjmowania wniosków na świadczenia 500+  na terenie gminy Radgoszcz. Wnioski będą przyjmowane w godz. 8-15 według następującego harmonogramu:


Sołectwo Radgoszcz I  – Remiza OSP: 4, 5, 6 kwietnia 2016 r.

Sołectwo Żdżary – Budynek Integracji Wiejskiej: 4, 5 kwietnia 2016 r.

Sołectwo Radgoszcz III – Szkoła: 6 kwietnia 2016 r.

Sołectwo Smyków – Dom Ludowy: 7, 8 kwietnia 2016 r.

Sołectwo Małec  –  Remiza OSP: 7, 8  kwietnia 2016 r.

Sołectwo Radgoszcz II – Szkoła  w Zarzeczu Dużym: 11, 12,  kwietnia 2016 r.

Szkoła w Łęgu w dniu 13  kwietnia 2016 r.

Sołectwo Luszowice – Remiza OSP: 11, 12, 13 kwietnia 2016 r.

Od dnia 14 do dnia 29 kwietnia 2016r. wnioski przyjmowane będą w remizie OSP w Radgoszczy, a od maja 2016 r. w Urzędzie Gminy (pokój nr 2). Wnioski złożone  do dnia 1 lipca 2016 r. zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Wniosek do pobrania umieszczono tutaj.