Karta Dużej Rodziny 2019. Zmiany od stycznia

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od stycznia 2019 roku. Poszerzone zostało grono uprawnionych do korzystania z karty. Skorzystać mogą rodzice, który mają lub mieli w przeszłości troje dzieci na utrzymaniu. Wiek nie gra roli. Wszelkie informacje oraz wnioski dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy pokój nr 1.