Koordynator do Spraw Dostępności

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy z dnia  21 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy: pobierz.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy na lata 2020- 2021: pobierz.