Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

Announcement Tips Icon Support Information Info

Do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikował się kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: otwórz