Nie zapomnijmy o najsłabszych

W związku z możliwością wystąpienia złych warunków pogodowych powodujących wiele trudności a nawet zagrożenie zdrowia i życia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy zwraca się z prośbą i apelem do mieszkańców Gminy Radgoszcz o szczególną wrażliwość w tym okresie na trudną sytuację która może dotknąć naszych sąsiadów, znajomych, krewnych.

 

Prosimy  o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, jak również na osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, zajmujące pustostany, śpiące na przystankach, itp.

 

Wykażmy się empatią, zainteresujmy się ich losem, czy im czegoś nie potrzeba, czy są zdrowi.

 

Aktywna postawa mieszkańców, przekazanie informacji odpowiednim służbom pozwoli na podjęcie szybkiej interwencji, zanim będzie za późno.

 

W przypadku zauważenia niepokojących sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radgoszczy:

nr telefonu:  14 641 46 60 lub 14 662 22 32

 

W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić pod numery  alarmowe:

112 – Europejski Numer Alarmowy

997 – Policja

 

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka !