Ogłoszenie – dowóz ciepłych posiłków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy ogłasza składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków ze stołówki szkolnej w Radgoszczy do Szkoły Podstawowej  w  Zarzeczu Dużym w okresie od 4 września 2017 r do 22 czerwca 2018r roku.

Warunki oferty:

  • Wyjazd z Radgoszczy w dni nauki szkolnej o godz. 10.10.
  • Łączna dzienna trasa przejazdu – 9 km.
  • Samochód musi być przystosowany do przewozu żywności (decyzja SANEPIDU)

Prosimy o podanie ceny brutto w złotych za jeden dzień dowozu. Oferty prosimy składać do dnia 31 sierpnia 2017r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy, pokój nr 1  do godz. 12.00

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Albina Kmieć