Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska pracy

Kierownik GOPS w Radgoszczy ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy (1/4 etatu): wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Radgoszczy będącego w strukturach GOPS w Radgoszczy.

Ogłoszenie: pobierz

Klauzula: pobierz