Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanymi w miejscu zamieszkania na terenie gminy Radgoszcz w roku 2020, część I.

Ogłoszenie o zamówieniu: pobierz

Załącznik 1: pobierz

Załącznik 2: pobierz