Praca socjalna nowym kierunkiem studiów na PWSZ w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie utworzyła nowy kierunek – praca socjalna. Nabór będzie prowadzony już w najbliższym roku akademickim, 2017/2018. Absolwenci tego kierunku mogą pracować m.in. w instytucjach publicznych i samorządowych, takich jak: ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, czy centra pomocy rodzinie. Zmiany społeczne zachodzące obecnie w świecie powodują, że pracownicy socjalni coraz częściej znajdują pracę także w sektorze prywatnym.

Kierunek ten powstał w oparciu o sygnały płynące z regionu, gdzie instytucjom socjalnym brakuje wykwalifikowanych, dobrze przygotowanych pracowników. To jedyny kierunek dający uprawnienia do wykonywania „regulowanego” zawodu pracownika socjalnego, innymi słowy, nie można być pracownikiem socjalnym, bez ukończenia studiów na kierunku „praca socjalna” – tłumaczy dr Jarosław Mikołajczyk, dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ.

„Praca socjalna” to bardzo interdyscyplinarny kierunek studiów. Łączy w sobie wiele dziedzin nauki, m.in.: socjologię, psychologię, pedagogikę, ekonomię, prawo, czy politykę społeczną. Kształcenie będzie prowadzone w oparciu o kadrę dydaktyczną z aż trzech instytutów PWSZ.

Szczegóły: <pobierz>