Przemoc wobec osób starszych

Przemoc wobec osób starszych ma miejsce w różnych środowiskach. Trudno, podobnie jak w przypadku innych rodzajów przemocy, określić jej rodzaj i zakres występowania, ponieważ wiele starszych ofiar jej nie ujawnia.

Więcej o przemocy wobec osób starszych można przeczytać na:

https://doradcawpomocyspolecznej.pl/artykul/przemoc-wobec-seniorow