Spotkanie profilaktyczne z psychologiem

W związku z porozumieniem zawartym w dniu  16 września 2019 r. między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radgoszczy, w dniu 20 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie psychologa z uczestnikami zajęć prowadzonych w Placówce Wsparcia Dziennego w Narożnikach.

W ramach porozumienia przeprowadzono lokalną kampanię społeczną w zakresie poradnictwa specjalistycznego wśród dzieci w wieku od  9 do 13 lat. Warsztaty miały na celu działania profilaktyczne – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez rozpowszechnianie wiedzy oraz zwiększenie świadomości uczestników.