Spotkanie z historią

Tym razem seniorzy udali się na spotkanie interaktywne do Oleśnicy, wsi położonej w powiecie dąbrowskim. Dzięki Bractwu Rycerskiemu „Poczet Bagiennych z Wieżycy” poznali historię oraz dzieje właścicieli Dąbrowy i okolicznych ziem w XIII wieku (okres średniowiecza w Polsce). Seniorzy mieli również możliwość przeistoczyć się w postacie z epoki, zobaczyć rekwizyty z tamtej epoki, a chętni mogli zostać ofiarą kata.

Atrakcją spotkania było również zwiedzanie terenu grodu oraz powstałej repliki Wieżycy w Oleśnicy. Na zakończenie seniorzy zostali obdarowani dyplomami wypisanymi gotycką czcionką i opatrzone herbami obu rodów wkładających grodem.