Więcej o: Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wsparcia w ramach aktywizacji społecznej dla uczestników projektu „Aktywność to przyszłość”: pobierz.

Więcej o: Aktywność to przyszłość – nabór

Aktywność to przyszłość – nabór

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy, ogłasza nabór na kolejną edycję projektu „Aktywność to przyszłość” w roku 2020. Projekt dofinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 9.1.1. Celem projektu jest aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Projekt ma na celu aktywizację społeczno- zawodową – 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Radgoszcz w okresie 36 miesięcy realizacji projektu.

Więcej „Aktywność to przyszłość – nabór”