Więcej o: Ogłoszenie: składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków

Ogłoszenie: składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy ogłasza składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków ze stołówki szkolnej w Radgoszczy do Szkoły Podstawowej  w Małcu, Zarzeczu Dużym i Łęgu w okresie od 2 września 2016 r do 30 czerwca 2017 r. Warunki oferty:

  • Wyjazd z Radgoszczy w dni nauki szkolnej o godz. 10.20.
  • Łączna dzienna trasa przejazdu – 21 km.
  • Samochód musi być przystosowany do przewozu żywności (decyzja SANEPIDU)

Prosimy o podanie ceny brutto w złotych za jeden dzień dowozu. Oferty prosimy składać do dnia 30 sierpnia 2016r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy  do godz. 9.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy Albina Kmieć

Radgoszcz, dnia 16 sierpnia 2016 r.