Wnioski na bieżący i nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że W DNIACH OD 18 DO 29 WRZEŚNIA 2023 r. (od poniedziałku do piątku) W GODZ. 8:00 – 15:00 W BUDYNKU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W ŻDŻARACH UL. TARNOWSKA 104 nadal będą przyjmowane wnioski na bieżący i nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy tj.

– świadczenia rodzinne,

– świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

oraz

– wnioski o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE”

– wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.