Wykonanie wsparcia w ramach aktywizacji społecznej dla uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość” – wynik postępowania

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu na Wykonanie wsparcia w ramach aktywizacji społecznej dla uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość” przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego zostały złożone i wybrane oferty złożone przez Wykonawców: otwórz