Wyniki postępowania – wykonanie wsparcia w ramach aktywizacji społecznej

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wsparcia w ramach aktywizacji społecznej dla uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość”: pobierz.