Ankieta dla Mieszkańców

Szanowni Państwo! Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy realizuje badanie społeczne na rzecz opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027.

W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnego dokumentu dla naszej Gminy, służącego rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Link do ankiety dla mieszkańców: https://mieszkancy-radgoszcz.webankieta.pl/