Więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczy: postępowania na świadczenie usług społecznych w ramach projektu  „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Radgoszcz”: otwórz

Dokumentacja: pobierz

Więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający wszczyna postępowanie na wykonanie usługi identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość”. Szczegóły: otwórz

Warunki zamówienia: otwórz

Załączniki: <pobierz>

Więcej o: Karta Dużej Rodziny 2019. Zmiany od stycznia

Karta Dużej Rodziny 2019. Zmiany od stycznia

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od stycznia 2019 roku. Poszerzone zostało grono uprawnionych do korzystania z karty. Skorzystać mogą rodzice, który mają lub mieli w przeszłości troje dzieci na utrzymaniu. Wiek nie gra roli. Wszelkie informacje oraz wnioski dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy pokój nr 1.

Więcej o: Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: WYCHOWAWCA w Placówce Wsparcia Dziennego w Radgoszczy będącego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy.

Szczegółowe informacje: Nabór

Klauzula informacyjna: Otwórz

Więcej o: Projekt ”Aktywność to przyszłość”

Projekt ”Aktywność to przyszłość”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy realizuje projekt „Aktywność to przyszłość”, dofinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 9.1.1.

Celem projektu jest aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Projekt ma na celu aktywizację społeczno- zawodową – 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Radgoszcz w okresie 36 miesięcy realizacji projektu.

Więcej „Projekt ”Aktywność to przyszłość””

Więcej o: Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Radgoszcz. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie w/w usługi.

Więcej „Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym”