Czas na młodych

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt pilotażowy w ramach którego można zapisywać się na warsztaty ze specjalistami oraz można skorzystać ze stażu zawodowego. W ramach indywidualnych i grupowych zajęć można skorzystać z porad dietetyka, psychologa, coacha zawodowego oraz radcy prawnego. Wsparcie finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”.

Pierwsze spotkanie w tematyce zasad zdrowego odżywiania, przezwyciężenie zaburzeń odżywiania i radzeniem sobie ze stresem odbędzie się 10.08.2023 r. w siedzibie Urzędu. Zachęcamy do zapisów (10 miejsc).
Najbliższe warsztaty z autoprezentacji zaplanowane są na 11.08.2023 w siedzibie Urzędu. Zachęcamy do zapisów (10 miejsc).

Warsztaty indywidualne i grupowe mające na celu identyfikowanie i wspieranie w przezwyciężeniu przeszkód mających negatywny wpływ na życie zawodowe.

Pierwsze spotkanie pt” Prawne i podatkowe aspekty wejścia na rynek pracy” odbędzie się 04.08.2023 r. w siedzibie Urzędu. Zachęcamy do zapisów (10 miejsc).

Dostępne są atrakcyjne staże zawodowe, gdzie stypendium wynosi 2500 zł netto, a pracodawca po zatrudnieniu osoby na okres trzech miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy może otrzymać jednorazową premię w wysokości 6000 zł.

Kolejne terminy warsztatów będą przedstawiane na stronie https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/. Na indywidualne spotkania prosimy umawiać się siedzibie PUP.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów w ramach projektu pilotażowego można uzyskać w Urzędzie Pracy w pokoju nr 25 (telefon 14 642 24 78 wew 125) w godzinach od 7.30 do 15.30 w poniedziałki, środy i piątki oraz 9.30 do 17.30 we wtorki i czwartki.