Mamy dają radę! Wsparcie psychospołeczne samotnych kobiet w ciąży i samotnych matek

Od listopada 2022 roku Fundacja Towarzyszenia Rodzinie realizuje projekt pt.:
„Mamy dają radę! Wsparcie psychospołeczne samotnych kobiet w ciąży i samotnych matek wychowujących dzieci do trzeciego roku życia.” Projekt jest współfinansowany w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Młode Mamy – Pomagamy!”
Naszym celem jest udzielenie pomocy i wsparcia samotnym kobietom w ciąży oraz samotnie wychowującym dziecko w wieku do 3-go roku życia.

Beneficjentki projektu otrzymują wsparcie w zakresie rozwoju więzi z dzieckiem już w okresie ciąży do trzeciego roku życia dziecka.

Przewidziano wsparcie w ramach:

  • konsultacji diagnostycznych
  • wsparcia psychoterapeutycznego
  • metody analizy więzi prenatalnej wspierającej więź przedurodzeniową matki z dzieckiem
  • warsztatów i prelekcji psychoedukacyjnych wspierających kompetencje rodzicielskie
  • grupowych zajęć terapeutycznych z elementami arteterapii

Kobiety, które uczestniczą w naszym projekcie uczą się budować na nowo trwale relację, uczą się prosić o pomoc, walczyć o swoje prawa, a nade wszystko wzmacniają więź matki z dzieckiem, która wpłynie na radzenie sobie z trudną życiowo sytuacją w jakiej się znalazły. – Takie zmiany to trudny proces ale wierzymy, że udzielając wsparcia i towarzysząc Mamom – w ich drodze do akceptacji i walki o własne życie, a także życie swoich dzieci – możemy przyczynić się do polepszenia ich jakości życia! – podkreślają inicjatorzy projektu.