Dowóz ciepłych posiłków – konkurs ofert

Announcement Tips Icon Support Information Info

Kierownik GOPS w Radgoszczy ogłasza składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków ze stołówki szkolnej w Radgoszczy do Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Dużym w okresie od 2 września 2019 r. do 27 czerwca 2020 roku.

Szczegóły:

skan