Dyżury eksperta ZUS dotyczące Dobrego Startu

2 i 3 sierpnia w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach w godz. 10-13 odbędą się dyżury eksperta ZUS w związku z tym, że od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia można złożyć tylko elektronicznie.

Aby złożyć wniosek o „Dobry Start” należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty
  • numery PESEL dzieci
  • telefon komórkowy
  • adres mailowy
  • nazwę i adres szkoły, do której dziecko uczęszcza
  • numer rachunku bankowego, na które zostanie wypłacone świadczenie
  • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną