Świadczenia dla rodzin – składanie wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że już od 2 sierpnia 2021 r., WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY 2021/2022 ŚWIADCZENIA RODZINNE (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO będą przyjmowane:

  • W BUDYNKU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W ŻDŻARACH, TARNOWSKA 104

W DNIACH OD 2 DO 31 SIERPNIA 2021 r. W GODZ. 8:00 – 14:00

  • W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSZOWICACH

W DNIACH OD 4 DO 6 SIERPNIA 2021 r. (tj. OD ŚRODY DO PIĄTKU)

W GODZ. 8:00 – 14:00.

Podczas składania wniosków pamiętajmy o środkach ostrożności: zachowaniu dystansu, obowiązku zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.