Informacja o udzieleniu zamówienia – świadczenie usług społecznych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach ROZEZNANIA RYNKU – ZAPYTANIA OFERTOWEGO na Świadczenie usług społecznych w ramach projektu „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Radgoszcz”: otwórz