Senior+ – rekrutacja

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Radgoszcz w wieku 60+, pragniesz  żyć   w sposób twórczy i aktywny, chcesz rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć w wyjazdach do kina, teatru, brać udział w wycieczkach krajoznawczych,  a także pomóc sobie lub innym złóż deklarację  uczestnictwa w zajęciach klubu „Senior+” w Radgoszczy.

Nowo utworzony Klub „Senior+” jako placówka wsparcia dziennego z siedzibą w Smykowie ul. Jeziorańska 1 będzie posiadał niezbędną infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także angażowanie uczestników w działania samopomocowe na rzecz samych siebie oraz środowiska lokalnego.

Klub „Senior+” zapewniał będzie codziennie  4-godzinną ofertę usług.

Zakres usług świadczonych przez Klub „Senior+” to między innymi:

– aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej,

– oferta kulturalna  (m. innymi wyjazdy do kina, teatru, wycieczki)

Uczestnictwo w  Klubie „Senior+” dla osób o dochodach do 2103 zł na osobę będzie bezpłatne.

W Klubie „Senior+” planuje się uczestnictwo 20 osób.

Deklarację uczestnictwa w Klubie „Senior+” należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy – budynek Urzędu Gminy, pokój   nr 1 w godzinach pracy Ośrodka. (Deklaracja do pobrania na stronie Ośrodka www.gops.radgoszcz.pl i Urzędu Gminy  www.radgoszcz.pl  lub w siedzibie Ośrodka ).

 

REKRUTACJA  TRWA OD DNIA 5 MARCA 2019 r. DO DNIA  15 MARCA 2019 r.

 

LICZYĆ SIĘ BĘDZIE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Kandydaci umieszczeni na liście rezerwowej  w miarę wolnych miejsc będą mogli uczestniczyć w zajęciach Klubu „Senior+” według zasady kolejności  na liście rekrutacyjnej.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej     w ramach Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2015-2020.

Deklaracja uczestnictwa: pobierz

Załącznik nr 1 do deklaracji: pobierz

Załącznik nr 2 do deklaracji: pobierz