Informacja o unieważnieniu konkursu

Informacja o unieważnieniu konkursu ogłoszonego dnia 2 maja 2018 r. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy o naborze na wolne stanowisko pracy – wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Radgoszczy: