Więcej o: Nie zapomnijmy o najsłabszych

Nie zapomnijmy o najsłabszych

W związku z możliwością wystąpienia złych warunków pogodowych powodujących wiele trudności a nawet zagrożenie zdrowia i życia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy zwraca się z prośbą i apelem do mieszkańców Gminy Radgoszcz o szczególną wrażliwość w tym okresie na trudną sytuację która może dotknąć naszych sąsiadów, znajomych, krewnych.

Więcej „Nie zapomnijmy o najsłabszych”

Więcej o: Warsztaty radzenia sobie ze stresem

Warsztaty radzenia sobie ze stresem

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej realizuje projekt pilotażowy „Czas na młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”. W ramach projektu zaplanowano warsztaty z psychologiem odnośnie radzenia sobie we stresem.

Wnioski na bieżący i nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że W DNIACH OD 18 DO 29 WRZEŚNIA 2023 r. (od poniedziałku do piątku) W GODZ. 8:00 – 15:00 W BUDYNKU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W ŻDŻARACH UL. TARNOWSKA 104 nadal będą przyjmowane wnioski na bieżący i nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy tj.

Więcej „Wnioski na bieżący i nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy”

Więcej o: 800+ od 1 stycznia

800+ od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r. Świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Więcej „800+ od 1 stycznia”

Więcej o: Świadczenia dla rodzin – składanie wniosków

Świadczenia dla rodzin – składanie wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że WNIOSKI O STYPENDIA SZKOLNE na rok szkolny 2023/2024 oraz wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024 tj. ŚWIADCZENIA RODZINNE (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO będą przyjmowane W DNIACH OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2023
r. (od poniedziałku do piątku) W GODZ. 8:00 – 15:00 W BUDYNKU INTEGRACJI
SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W ŻDŻARACH UL. TARNOWSKA 104.

Więcej o: Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej „Webinarium dla seniorów i ich opiekunów”

Plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”

Samorząd Województwa Małopolskiego już po raz 17 ogłosił plebiscyt „Poza Stereotypem –
Seniorka i Senior Roku”, promujący tych seniorów, którzy pomimo wieku angażują się w
sprawy lokalne, wyróżniają się na tle innych i mogą stanowić wzór do naśladowania, także
dla młodego pokolenia. Termin przesyłania zgłoszeń do Plebiscytu upływa w dniu 15
września 2023 r.

Więcej „Plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku””

Czyste powietrze – komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

Więcej „Czyste powietrze – komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach”