Więcej o: Transport na szczepienia dla osób starszych i niepełnosprawnych

Transport na szczepienia dla osób starszych i niepełnosprawnych

Wójt gminy Radgoszcz uruchamia transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw COVID-19. Z transportu mogą skorzystać osoby:

  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N bądź odpowiednio I grupę inwalidzką z w/w schorzeniami
  • mają trudności z dostępem do punktu szczepień – np. osoby starsze, które nie mają możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień.

Więcej „Transport na szczepienia dla osób starszych i niepełnosprawnych”

Więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Więcej „PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”

Więcej o: Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wsparcia w ramach aktywizacji społecznej dla uczestników projektu „Aktywność to przyszłość”: pobierz.

Więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie na wykonanie zamówienia pn.: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanymi w miejscu zamieszkania na terenie gminy Radgoszcz w roku 2021 część I: pobierz.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Ogłoszenia o zamówieniu, Znak sprawy GOPS-271-1-2020

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu Znak sprawy_GOPS-271-12020

Więcej o: Zbliża się okres zimowy, nie zapomnijmy o najsłabszych

Zbliża się okres zimowy, nie zapomnijmy o najsłabszych

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością wystąpienia złych warunków pogodowych powodujących wiele trudności, a nawet zagrożenie zdrowia i życia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy zwraca się z  prośbą i apelem do mieszkańców Gminy Radgoszcz o szczególną wrażliwość w tym okresie na trudną sytuację która może dotknąć naszych sąsiadów, znajomych, krewnych.

Więcej „Zbliża się okres zimowy, nie zapomnijmy o najsłabszych”

Więcej o: Wspieraj Seniora – program pomocy

Wspieraj Seniora – program pomocy

Gmina Radgoszcz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy przystąpił do realizacji Ogólnopolskiego Programu „Wspieraj Seniora”, który skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia. Odbiorcami programu są osoby w wieku 70 lat i więcej, samotne, które w swoim otoczeniu nie mają najbliższej rodziny, która zapewniłaby artykuły podstawowej potrzeby. Realizacja usługi przez Ośrodek Pomocy Społecznej będzie odbywać się pięć dni w tygodniu w godzinach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które będą wpływały w weekend przez system CAS rozpatrywane będą od poniedziałku. Seniorzy powyżej 70. roku życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się pozostać w domu mogą skorzystać z pomocy pracowników ośrodka pomocy w zakresie pomocy w zakupie i dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby w tym artykułów spożywczych, leków oraz środków higieny osobistej.

Więcej „Wspieraj Seniora – program pomocy”

Więcej o: Zawieszona obsługa

Zawieszona obsługa

Z dniem 12 października w związku z bardzo dużym wzrostem zakażeń koronawirusem na terenie powiatu dąbrowskiego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy zawiesza obsługę Mieszkańców do dnia 14 października 2020 r.

Wszystkie sprawy można załatwić przez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej na parterze budynku urzędu, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Tel.: 14 641 41 39-41, e-mail: urzad@radgoszcz.pl.