Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach ROZEZNANIA RYNKU – ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie usługi identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość” – przeprowadzenie Diagnozy potrzeb UP oraz opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji i monitorowanie jej realizacji przez osobę na stanowisku psychologa i osobę na stanowisku doradcy zawodowego: otwórz