W Narożnikach otwarto nowoczesną placówkę dla dzieci i młodzieży

Budynek dawnej szkoły w Narożnikach zyskał „nowe życie”. Obiekt został gruntownie odnowiony i zaadoptowany na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, która została uroczyście otwarta i poświęcona przez ks. dra Marka Łabuza, proboszcza parafii w Radgoszczy. – Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie placówki, a w szczególności mieszkańcom sołectwa Narożniki, którzy przed laty wybudowali szkołę – przypomniał Marek Lupa, wójt gminy Radgoszcz.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 14 dzieci i ich 14 opiekunów/rodziców. Dzięki udziałowi w projekcie dzieci i młodzież otrzymają wsparcie w codziennym odrabianiu lekcji i nauce, nabędą cenne umiejętności poprzez organizowane zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe i rekreacyjne, poszerzą horyzonty swoich zainteresowań poprzez organizowane zajęcia wyjazdowe, uczestniczyć będą w realizowanych działaniach animacyjnych, rozwijać będą m. in. kompetencje z zakresu umiejętności uczenia się, porozumiewania się w języku ojczystym oraz ekspresji kulturalnej, otrzymają możliwość skorzystania z fachowej pomocy specjalistów m. in.: psychologa, logopedy, pedagoga. Ponadto uczestnicy zwiększą wiarę we własne siły i możliwości. Rodzice i opiekunowie natomiast podniosą swoje kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.

Gmina Radgoszcz wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z sukcesem aplikowała o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Region spójny społeczne, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pt. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Radgoszcz”.

Całkowita wartość projektu wynosi 379 325,60 zł, z czego dofinansowanie to kwota 351 634,83 zł (współfinansowanie z Unii Europejskiej – 322 426,76 zł oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 29 208,07 zł).

« z 2 »