Informacja o wynikach naboru – wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

480px-Information_green.svg

Kierownik GOPS w Radgoszczy informuje, że po przeprowadzeniu naboru na stanowisko: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Radgoszczy została wybrana: otwórz