Ogłoszenie – dowóz ciepłych posiłków

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy ogłasza składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków ze stołówki szkolnej w Radgoszczy do Szkoły Podstawowej  w  Zarzeczu Dużym w okresie od  4 września 2018 r do 21 czerwca 2019 r.

Warunki oferty:

  • Wyjazd z Radgoszczy w dni nauki szkolnej o godz. 10.10.
  • Łączna dzienna trasa przejazdu – 9 km.
  • Samochód musi być przystosowany do przewozu żywności (decyzja SANEPIDU)

Prosimy o podanie ceny brutto w złotych za jeden dzień dowozu. Oferty prosimy składać do dnia 24 sierpnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy, pokój nr 1  do godz. 12.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Albina Kmieć

Radgoszcz, dnia 21 sierpnia 2018 r.