Od października 2018 r. nowe kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. (Dz. U.z 2018r. Poz.1358)    w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2018 r. podwyższone zostały kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe:

 

  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł
  • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł

 

 Zmianie ulegają również kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

 

  • maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 645 zł

 

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego- w wysokości 308 zł.

 

Od 1 października 2018r. zmieniło się również kryterium dochodowe dla osób korzystających z pomocy w ramach programu rządowego”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i wynosi:

 

  • dla osoby samotnie gospodarującej 150 % kryterium dochodowego określonego w wyżej cyt. rozporządzeniu tj. 1 051,50 zł
  • dla osoby w rodzinie 150 % kryterium dochodowego określonego w wyżej cyt. rozporządzeniu tj. 792,00 zł